Fjármál

Hér að neðan má sjá upplýsingar um framlög styrktaraðila SOS Barnaþorpanna á Íslandi og það hlutfall af fjármagni sem fer beint til styrkþega. Það sem eftir verður er varið í fjáröflun, umsýslu og eftirlit hér heima og á alþjóðavísu.

Fjárhæð sem greidd er til alþjóðasamtaka SOS Barnaþorpanna nýtist meðal annars í mikilvæg eftirlits- og öryggisstörf SOS um allan heim. Með þessu fjármagni er tryggt að starfsemi í verkefnum SOS á alþjóðavísu fari rétt fram og að stuðlað sé að öryggi skjólstæðinga samtakanna.

Styrktarforeldrar

Styrktarforeldrar barna greiða 3.900.- á mánuði. Sú upphæð nýtist í grunnþarfir barnsins, fæði, klæði, menntun, heilsugæslu og fleira. 85% upphæðarinnar renna óskipt til styrkþega. 15% af framlögunum nýtast í umsýslu, eftirlit með þorpunum og öflun nýrra stuðningsaðila.

Gjafir til barna frá styrktarforeldrum renna óskipt á framtíðarreikning barnsins sem það styrkir. 100% upphæðarinnar rennur óskipt til styrkþega.

Barnaþorpsvinir

Barnaþorpsvinir greiða 3.400:- á mánuði. Þeir styrkja uppbyggingu, viðhald og almenna starfsemi barnaþorps. 85% upphæðarinnar renna óskipt til þorpsins. 15% af framlögunum nýtast í umsýslu, eftirlit með þorpunum og öflun nýrra stuðningsaðila.

Fjölskylduvinir

Fjölskylduvinir greiða upphæð að eigin vali sem fer í fjölskyldueflingarverkefni SOS Barnaþorpanna. Fjölskylduvinir aðstoða sárafátækar fjölskyldur í leið sinni að sjálfbærni og sjálfstæði. Að lágmarki 80% upphæðarinnar renna óskipt til verkefna. Að hámarki 20% framlagsins er nýtt í þjónustu við fjölskylduvini og öflun nýrra.

Frjáls framlög

SOS á Íslandi fær ýmsar gjafir og styrki frá einstaklingum og fyrirtækjum. Það fjármagn hefur verið nýtt í erlend verkefni, rekstur skrifstofunnar hér heima og öflun nýrra styrktaraðila. Að lágmarki 80% frjálsra framlaga skila sér til erlendra verkefna.

Opinber framlög

Opinber framlög til félagsins renna í neyðaraðstoð og þróunarverkefni erlendis. Af hverjum verkefnastyrk frá hinu opinbera leggur SOS á Íslandi til mótframlag. Því rennur allur styrkur hins opinbera auk framlags frá SOS Barnaþorpunum til verkefnanna.

Sjóðir félagsins

Allt fjármagn sem SOS á Íslandi hefur í sinni vörslu er geymt hjá fjármálastofnun í innlánum eða hjá skráðum verðbréfasjóðum. 

Öryggi

SOS Barnaþorpin hafa þróað innra eftirlitskerfi sem eykur mjög á öryggi í fjármálum samtakanna. Þá er það skýr stefna SOS Barnaþorpanna að hvers konar spilling og óreiða verði aldrei liðin.

Hér á Íslandi hefur SOS kappakostað að hafa gagnsætt bókhald og örugg fjármál með ýmsum leiðum.

Endurskoðaður ársreikningur

Ársreikningur félagsins er endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda og staðfestur með undirskrift hans. Ársreikningur er birtur á heimasíðu félagsins eins fljótt og unnt er eftir aðalfund.

Aðgreining starfa

SOS Barnaþorpin hafa aðgreiningu á milli verkþátta sem snýr að fjármálum. Allir reikningar eru samþykktir og sá sem greiðir reikninga færir ekki bókhald og sér ekki um afstemningu á bankareikningum. Bókari hefur ekki millifærsluheimild í banka eða prókúru á hendur félaginu.

Einn reikningur fyrir félagið

SOS Barnaþorpin reka ekki önnur dótturfélög eða systrafélög sem taka þátt í kostnaði eða tekjum starfsins. Öll innkoma í nafni SOS Barnaþorpa á Íslandi kemur inn á kennitölu félagins.

Ársreikningar SOS Barnaþorpanna á Íslandi:

Sjá einnig: Grein fjármálastjóra SOS um fjármál í 2. tbl. fréttablaðs SOS 2021 (pdf), bls.12-13.