Um SOS

Frá SOS barnaþorpinu Battambang í KambódíuFyrst og fremst eru SOS Barnaþorpin barnahjálp sem veitir munaðarlausum og yfirgefnum börnum staðgengil fyrir þá fjölskyldu sem þau hafa misst. SOS Children´s Villages eru stærstu óháðu hjálparsamtök heims sem einblína á börn án foreldraumsjár og ósjálfbjarga barnafjölskyldur. Samtökin starfa í 136 löndum, óháð stjórnmálum og trúarbrögðum. Þau ná til yfir einnar milljónar barna, ungmenna og fullorðinna í gegnum meira en 2,300 verkefni. Aðaláhersla samtakanna er að börn þrífast best í fjölskylduumhverfi  við ást og umhyggju foreldra eða umsjónarfólks, ásamt systkinum sínum á stað sem þau geta kallað heimili.

SOS Barnaþorpin vinna í nánu samstarfi við samfélög, samstarfsaðila og yfirvöld á hverju svæði fyrir sig í þeim tilgangi að hjálpa ósjálfbjarga barnafjölskyldum og koma í veg fyrir aðskilnað innan þeirra. Þegar nauðsynlegt þykir og talið er vera í hag barnsins er gripið til næstu möguleika sem eru að barnið alist annað hvort upp hjá fósturfjölskyldu eða SOS-fjölskyldu í barnaþorpi.

„Barn dettur úr hreiðri sínu. Við sjáum því fyrir móður, systkinum og heimili. Gæti ekki verið einfaldara.“
– Hermann Gmeiner stofnandi SOS Barnaþorpanna.

tpa-picture-37868.jpgSamtökin voru stofnuð í Austurríki í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar árið 1949.

Auk þess að reka 559 barnaþorp um allan heim standa SOS Barnaþorpin fyrir umfangsmiklu forvarnarstarfi sem kallast Fjölskylduefling SOS. Skjólstæðingar Fjölskyldueflingar eru illa staddar barnafjölskyldur og er þeim hjálpað að koma undir sig fótunum og mæta grunnþörfum barnanna. Markmiðið er að börnunum líði vel og koma í veg fyrir aðskilnað þeirra og foreldranna.

Þá reka samtökin fjölda leikskóla, grunnskóla, verknámsskóla, ungmennaheimila, samfélagsmiðstöðva, heilsugæslustöðva auk þess að sinna neyðaraðstoð.

SOS Barnaþorpin starfa óháð trúarbrögðum.

Árið 2007 fengu SOS Barnaþorpin OFID verðlaunin fyrir að vera öflug barnahjálp og stuðla að velferð barna í heiminum. Það er OPEC, samband olíuútflutningsríkja, sem veitir verðlaunin árlega.

Umfang barnahjálpar SOS Barnaþorpanna 2. apríl 2019:

Starfseining Fjöldi Skjólstæðingar
SOS Barnaþorp 559 73,800
SOS Leikskólar 217 23,400
SOS Grunnskólar 184 98,000
SOS Verknámsskólar 59 18,300
SOS Samfélagsmiðstöðvar 159 126,000
SOS Heilsugæslustöðvar 72 776,200
SOS Fjölskylduefling 575 496,300
SOS Neyðaraðstoðarverkefni 36

Heimsmarkmiðin

SOS Barnaþorpin vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Um er að ræða framkvæmdaáætlun í þágu mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar en með henni er einnig leitast við að stuðla að friði um heim allan.

Ljóst er að útrýming fátæktar í öllum sínum myndum og umfangi, að með talinni sárafátækt, er stærsta verkefnið á heimsvísu og ófrávíkjanlegt skilyrði fyrir sjálfbærri þróun. Markmið sjálfbærrar þróunar eru alls 17 og þar að auki 169 undirmarkmið. Með markmiðunum er leitast við að byggja á þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og ljúka því sem ekki náðist með þeim.
heimsmarkmid2.png 

SOS Barnaþorpin uppfylla heimsmarkmið númer 1, 4, 8, 10 og 16 að fullu. Þar að auki uppfylla þau markmið númer 3,5 og 17 að hluta.