Erfðagjafir til SOS Barnaþorpanna

Erfðagjafir hafa gert samtökunum kleift að hjálpa mun fleiri munaðarlausum og yfirgefnum börnum en ella. Slík gjöf getur haft gríðarlegan ávinning fyrir börnin sem njóta góðs af og sá sem gefur gjöfina tekur sjálfur ákvörðun um ráðstöfun eigna sinna í stað þess að eftirláta öðrum þá ákvörðun.

Sá sem eftirlætur SOS Barnaþorpunum gjöf í erfðaskrá sinni getur gert það án þess að upplýsa samtökin en einnig getur hann haft samband við samtökin og jafnvel haft samráð um það í hvað gjöfin verður notuð.

Erfðagjafir til SOS Barnaþorpanna eru undanþegnar erfðafjárskatti.

Hér á síðunni finnur þú frásagnir af fólki sem hefur gefið SOS Barnaþorpunum gjöf í erfðaskrá sinni. Einnig eru hér upplýsingar um það hvað helst þarf að hafa í huga þegar slík ákvörðun er tekin.

Spurt og Svarað um erfðagjafir

Áður en þú ákveður að arfleiða SOS Barnaþorpin

Með því að gera erfðaskrá og arfleiða samtök eins og SOS Barnaþorpin ert þú í raun að taka sjálf/ur þá ákvörðun hvernig eignir þínar nýtast eftir þinn dag.

Einstaklingur getur arfleitt SOS Barnaþorpin að hluta eða öllum eignum sínum sem geta þannig haft mikil áhrif til framtíðar eins og dæmin sýna.

Einstaklingi er heimilt, skv. núgildandi lögum, að ráðstafa þriðjungi eigna sinna með erfðaskrá þegar skylduerfingjar[1] eru til staðar.

Séu skylduerfingjar ekki til staðar getur maður ráðstafað öllum eigum sínum að eigin ósk með því að tilgreina þann vilja sinn í erfðaskrá. Geri sá sem ekki á skylduerfingja ekki erfðaskrá renna eignir hans til lögerfingja[2]. Eigi hann hvorki skylduerfingja né lögerfingja á lífi renna eignir hans til ríkissjóðs.

Sumar erfðaskrár eru einfaldar en aðrar geta verið flóknar. Það fer t.d. eftir fjölskylduaðstæðum og/eða hvernig viðkomandi vill ráðstafa eignum sínum eftir sinn dag. Öruggast er að leita til lögmanns eða annars fagaðila þegar gera á erfðaskrá.

Gott er að geyma erfðaskrá á öruggum stað, t.d. í bankahólfi eða hjá einhverjum sem arfleifandi ber fullt traust til. Einnig er hægt að undirrita hana og skrá hana hjá sýslumanni.

Erfðaskráin skal uppfylla eftirtalin skilyrði:

  • Hún þarf að vera dagsett og skýrt orðuð svo vilji arfleifanda[3] sé öllum ljós.
  • Hún þarf að vera vottuð af tveimur vottum.

Hægt er að breyta eða afturkalla erfðaskrá hvenær sem svo lengi sem arfleifandi hafi til þess andlega heilsu.

Þér er velkomið að hafa samband við SOS Barnaþorpin og fá frekari upplýsingar um erfðagjafir og hvernig samtökin geta nýtt slíkar gjafir í hjálparstarfi sínu.

Spurt og Svarað um erfðagjafir

Um SOS Barnaþorpin:

SOS Barnaþorpin hafa hjálpað munaðarlausum og yfirgefnum börnum í um 70 ár með góðum árangri.

Rekstarkostnaði samtakanna er haldið í lágmarki og er hlutfall gjafafjár sem sent er út til að hjálpa börnum í neyð hærra en gengur og gerist.

  • Undanfarin ár hafa engin alþjóðleg barnahjálparsamtök á Íslandi sent meira fé í málaflokkinn til fátækari ríkja heims en SOS Barnaþorpin og skýrist það m.a. af lágum umsýslukostnaði.
  • Samtökin starfa í yfir 130 löndum og getur arfleifandinn ákveðið til hvaða lands gjöfin skal renna.
  • Tugþúsundir Íslendinga hafa styrkt SOS Barnaþorpin með framlagi til ákveðins barns eða þorps. Margir hafa því tengingu við ákveðinn stað og myndu gjarnan vilja hjálpa þar eftir sinn dag.
  • Fjármál SOS Barnaþorpanna hafa ávallt verið gegnsæ og birta samtökin t.a.m. ársreikninga sína á netinu, en ekki aðeins lykiltölur.


[1] Skylduerfingjar eru maki og börn hins látna.
[2] Lögerfingjar eru skylduerfingjar en þegar hinn látni lætur ekki eftir sig maka eða börn eru það önnur skyldmenni.
[3] Arfleifandi er sá sem lætur eftir sig eignir sem erfast eftir andlát hans.